Medžiaga skirta 12 klasės mokiniams, besimokantiems bendruoju kursu